dilluns, 16 de març de 2009

L'aportació impagable de Family Search a la recerca de tots els nostres avantpassats.

Fa temps que tenia ganes de parlar de la tasca que fan els mormons i de com la podem aprofitar per a la cerca de les nostres arrels. La seva web és un recurs imprescindible per trobar els nostres avantpassats. Les raons religioses per les quals identifiquen avantpassats per poder-los considerar "batejables" es poden trobar aquí.

Jo la utilitzo amb dues finalitats bàsiques. D'una banda, per cercar cognoms i, de l'altra, per buscar dades de parròquies. Hi ha una altra manera encara de fer ús del seu treball: anar a alguns dels centres que tenen prop de Barcelona, per veure microfilmats els arxius parroquials de qualsevol punt del nom que prèviament hàgim demanat. Però jo encara no he fet ús d'aquesta possibilitat: cal més temps del que tinc!

Per cercar cognoms, vaig a aquesta pantalla:

On diu "first name" hi poso el nom i on diu "last name" hi poso el cognom. Cal indicar només que busquem al sud d'Europa, Espanya i prémer "search". Si els mormons han passat per alguna de les parròquies on tenim arrels, tots els nostres avantpassats aniran sortint davant nostre!

Per cercar municipis, vaig a aquesta altra pantalla:
En una primera pantalla posterior, hi ha la referència de la parròquia o parròquies del municipi demanat. Un cop es clica la parròquia, en la part superior de la pantalla apareix l'opció "View film notes". Clicant-hi al damunt, trobem la referència del microfilm on hi ha les dades del municipi buscat... sempre i quan, torno a dir-ho, hi hagin passat els seus fidels i ho hagin enregistrat. Amb la referència del microfilm, tornem a la primera pantalla i, just a sota d'on indiquem el país, afegim aquest número a la casella "Film number". Premem "Search" i obtindrem la relació de persones que figuren en aquell llibre parroquial.

Tota manera, per trobar el codi dels microfilms amb les dades que cerquem, hi ha una drecera, que ha publicat la pàgina web d'Hispagen. Anem directament en aquest mapa a buscar el número de lot ("batch", en anglès) i a la pantalla de més amunt (la més essencial en la nostra recerca!) ho posem a "Batch number" o "Film number" segons el tipus de dada que hàgim trobat i... a gaudir de la recerca!